Tretti ar med tvilskremmere og klimapropaganda

<>. Det kan hores ut som en miljoorganisasjon, ikke sant? Med dobbeltsidige fargeannonser presenterte de seg i ukeblader over hele verden i mange ar. Global Climate Coalition,  GCC, ble opprettet i 1989, aret etter FNs klimapanel. Oppgaven til GCC var a motarbeide Klimapanelet og tiltak som kunne redusere utslipp av klimagasser.  GCC ble en tid den storste bedriftsfinansierte organisasjonen i verden, aktiv i klimapolitikken og til stede i alle internasjonale klimaforhandlinger. Bak GCC sto <

Pa 1970-tallet visste verdens politikere om klimaendringer, at de skyldtes bruk av fossil energi, og at vi matte avvikle bruken for a unnga farlig global oppvarming. Kull- og oljeselskapene sa sine inntekter truet og begynte a finansiere “tenketanker” og PR-byraer for a legge et lokk av fortielse og tvil pa forskning og faktainformasjon.  Millioner av dollar ble brukt pa desinformasjon. Hovedbudskapet var: Sa tvil og handlingslammelse! GCC og etterfolgerne deltok flittig pa Klimapanelets konferanser for a pavirke den vitenskapelige prosessen og lokke til seg forskere mot god betaling.

Det ble bygget et globalt nettverk av “tvilskremmere”. Pa de store klimakonferansene kunne forhandlingene mellom forskerne om hva som skulle tas med i IPCC-rapportene av og til framsta som en dragkamp mellom seriose, uavhengige forskere pa den ene siden og representanter fra kull- og oljeselskapene pa den andre. Fossilsiden provde a fa inn tvetydige formuleringer i de vitenskapelige tekstene.

Hvordan fossil-industrien forurenset verdens informasjons-landskap

1. Interne bedriftsdokumenter viser at fossilindustrien har kjent til menneskeskapte klimaendringer i flere tiar. Saerlig amerikanske oljeselskap har pa tross av sin viten valgt a orkestrere og finansiere fornektelse og desinformasjon for a motvirke handlinger og beskytte status quo forretningsdrift.

2. Den vitenskapelige enigheten om klimaendringer ble systematisk angrepet av fossilindustrien og dens politiske allierte, mens vitenskapelig usikkerhet ble sterkt overdrevet.

3. Fossil-industrien ga ingen konsistent alternativ forklaring pa hvorfor klimaet var i endring – malet var bare a undergrave stotte til handling.

4. Strategien, taktikken, infrastrukturen og retoriske argumenter og teknikker brukt av fossile interesser for a utfordre vitenskapelige bevis pa klimaendringer – inkluderte <>, falske eksperter og konspirasjonsteorier – kommer rett ut av tobakksindustriens dreiebok for a utsette tobakkskontroll.

Disse viktige punktene gjenspeiler posisjonen til eksperter som studerer klimafornektelse og historien til interessene bak fossil energi, basert pa tusenvis av sider med dokumentert bevis.

Etter 2001 tok Heartland-instituttet og et dusin lignende propagandafabrikker over GCCs rolle for a fortsette produksjonen av desinformasjon. Disse instituttene er finansiert og instruert av verdens rikeste menn, som eierne av Koch-konsernene i USA og direktorene i ExxonMobil. Hovedoppgaven var og er a fjerne statlige og internasjonale regler som begrenser multinasjonale selskaper. Lederne for disse instituttene har tette band til hoyreekstreme grupper i USA; med olje- og gassprodusenter i Russland, med kongefamilien i Saudi-Arabia, og danner et globalt nettverk av lobbyister for fortsatt bruk av fossil energi. Det var derfor naturlig for den navaerende amerikanske presidenten a legge sine forste utenlandsbesok til Saudi-Arabia og Russland.

Verden bruker na 100 millioner fat olje hver dag i aret. Ett fat olje tilsvarer 159 liter, omtrent et fullt badekar. Til sammen tilsvarer dette 15 milliarder liter olje – hver dag. Vi brenner en tilsvarende mengde kull og gass daglig. Legger vi sammen vart forbruk av kull, olje og gass – og hugst av regnskog – havner vi pa godt over 30 milliarder liter daglige oljeekvivalenter. Billedlig sett betyr det at vi brenner et basseng i olympisk storrelse fylt med olje, eller 300 000 liter i sekundet. Dette representerer langt mer klimagasser enn det slippes ut totalt fra alle vulkaner i verden. A tro at dette ikke pavirker verdensmiljoet er ikke bare utrolig naivt, det er livsfarlig.

Daglig selges det raolje for over 7 milliarder dollar. Verdien av den daglige omsetningen av raffinerte produkter er astronomisk. Hvem har kontrollen over alle disse pengene? Vi vet at ganske mye gar til tyranner i Midt-Osten som ikke kunne bry seg mindre om etikk, miljo eller fremtidige generasjoner. Rundt hundre bedrifter er ansvarlige for 70% av verdens klimagassutslipp.

De store oljeselskapene visste allerede pa slutten av 1950-tallet at utslipp fra forbrenning av kull og olje ville fore til global oppvarming, pavirke verdens klima, gi mer ekstremvaer og stigende hav. Til tross for denne kunnskapen, har de store oljeselskapene bidratt med millioner av dollar arlig til PR-instituttene som overtok rollen til Global Climate Coalition. De fortsetter a manipulere massemediene og har et globalt nettverk av ekkokamre som gjentar desinformasjon produsert ved Heartland Institute og i Putins <>.

De fleste politikere har lenge visst om dette kyniske spillet. Rapporter som “Limits to Growth” i 1972, “Brundtland-rapporten” til FN i 1987 og det store toppmotet i Rio i 1992 fjernet all rasjonell tvil. Men verdens oljeselskaper har makt. Det ser ut til at enorm, men kortsiktig profitt for en handfull milliardaerer er viktigere enn selve livet. Hvis vi pa grunn av kynisk uaktsomhet og illusjons-makeri passerer uopprettelige vippepunkter i naturen, vil dette vaere det storste svik noensinne.

(Desmogblog)

(Wikipedia)

(2019)

(2019)

Ikke la deg lure! Folg pengesporet!

Kan klimadugnad redde verden?

Spranget inn i fremtiden. Avtrumpifiser!

Klimaforskning mot myter

  •  (Forbes, 2017)
  •  (2017)
  •   (WEF, 2017)